Subsidies op energiebesparende maatregelen

 

De overheid heeft op 1 september j.l. zeer onverwachts in de Staatscourant een bekendmaking gepubliceerd aangaande subsidies op energiebesparende maatregelen voor particuliere woningbezitters en VVE’s. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om energiebesparingen in bestaande (koop)woningen in de particuliere sector te stimuleren. In drie ‘tranches’ is circa 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. U kunt in 2018 nog gebruik maken van deze regeling.

Meer weten over deze subsidie mogelijkheden? Neem contact met ons op.

 

Gemeente Dronten heeft het budget van de duurzaamheidsmaatregel in januari 2018 nogmaals verhoogd.

 

Wat is de duurzaamheidslening?

De gemeente Dronten vindt het belangrijk haar inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Daarom heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan inwoners van de gemeente Dronten. Met deze lening kunnen mensen met een eigen woning duurzame en energiebesparende maatregelen treffen. Veel inwoners van de gemeente Dronten maken inmiddels gebruik van deze regeling.

Kijkt u voor meer informatie over de duurzaamheidslening gemeente Dronten op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

https://www.svn.nl/gemeente/Dronten

Succes duurzaamheidslening
De duurzaamheidsmaatregel is een enorm succes. In juni 2016 besloot de gemeenteraad om het budget met €400.000,- te verhogen. Wegens grote belangstelling was ook het extra budget snel op.
In januari 2018 heeft de gemeenteraad daarom besloten om het budget nogmaals met €1.000.000,- te verhogen.

https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1201